WonderSwan Database
ワンダースワン テーブルゲーム
WonderSwan Tabletop Games
Shougi
Morita Shougi for WonderSwan
Yuki Enterprise 1999

Shougi Touryuumon
Sammy 1999
Igo
Taikyoku Igo Heisei Kiin
Success 2000
Mahjong
Mahjong Touryuumon
Sammy 1999

Memories Off Festa
Kid 2001

Nihon Pro Mahjong Renmei Kounin Tetsuman
Kaga Tech 1999

Pro Mahjong Kiwame for WonderSwan
Athena 1999

Tonpuusou
Bandai 2001
Board game
Dragon Ball
Bandai 2003

From TV Animation One Piece Treasure Wars
Bandai 2002

From TV Animation One Piece - Treasure Wars 2 Buggy Land e Youkoso
Bandai 2002

From TV Animation One Piece - Mezase Kaizoku Ou!
Bandai 2000

Gensou Maden Saiyuuki Retribution - Hi no Ataru Basho de
Movic 2001
Card game
Chou Aniki - Otoko no Tamafuda
Bandai 2000

Chou Denki Card Game Youfu Makai - Kikuchi Hideyuki
Kobunsha 1999

Digital Monster Card Game Ver.WonderSwan Color
Bandai 2002

Hanafuda Shiyouyo
Success 2000

Tekken Card Challenge
Bandai 1999

Tokyo Majin Gakuen Fuju Houroku
Asmik Ace Entertainment 2000

Trump Collection - Bottom Up Teki Trump Seikatsu
Bottom Up 1999

Trump Collection 2 - Bottom Up Teki Sekai Isshuu no Tabi
Bottom Up 2000

Wild Card
Square 2001

X - Card of Fate
Bandai 2002
Misc
Gomoku Narabe & Reversi Touryuumon
Sammy 2000