Super Famicom & Super Nintendo Entertainment System Database
Super Famicom Database
スーパーファミコンデータベース
Last Update : October 15, 2015
国内版、海外版でグラフィックが違うタイトル