:MEGADRIVE.DATABASE
Genesis : Tabletop Game
Shougi
Shougi no Hoshi


Igo
Go-NetSansan - Igo Tsuushin Taikyoku Network


Mahjong
Gambler Jiko Chuushinha - Katayama Masayuki no Mahjong DoujouJanou TouryuumonJantei MonogatariTel Tel MahjongMahjong Cop Ryuu - Hakurou no Yabou


Board game
Chibi Maruko chan - Wakuwaku ShoppingClueHyokkori Hyoutanjima - Daitouryou o Mezase!Monopoly