X68KDB
¥
Canvas: Screenshot 1
screenshot/01628.png
01628.png
Canvas: Title Screen
screenshot/01627.png
01627.png
Canvas: Screenshot 2
screenshot/01629.png
01629.png
Sharp Pencil: A:¥ description.txt
ホテルウォーズ (Hotel Wars) Publisher:ボーステック (Bothtec) | Release:1989 | Media:floppydisk*2
Control Panel