X68KDB
¥
Canvas: Screenshot 1
screenshot/00859.png
00859.png
Canvas: Title Screen
screenshot/00856.png
00856.png
Canvas: Screenshot 2
screenshot/00860.png
00860.png
Sharp Pencil: A:¥ description.txt
フルーツフィールド (Fruits Field) Publisher:コムパック (Compac) | Release:1989 | Media:floppydisk*1
Control Panel