X68KDB
¥
Canvas: Screenshot 1
screenshot/00850.png
00850.png
Canvas: Title Screen
screenshot/00849.png
00849.png
Canvas: Screenshot 2
screenshot/00851.png
00851.png
Sharp Pencil: A:¥ description.txt
グランディ フロラム (Grandi Florum) Publisher:コムパック (Compac) | Release:1990 | Media:floppydisk*2
Control Panel