X68KDB
¥
Canvas: Screenshot 1
screenshot/00760.png
00760.png
Canvas: Title Screen
screenshot/00756.png
00756.png
Canvas: Screenshot 2
screenshot/00761.png
00762.png
Sharp Pencil: A:¥ description.txt
バーンウェルト (Die Bahnwelt) Publisher:グローディア (Glodia) | Release:1992 | Media:floppydisk*6
Control Panel