Super Famicom & Super Nintendo Entertainment System Database
Super Famicom Database
超原人
Super Genjin * Super Bonk * Super BC Kid
jpg/03953.jpg
jpg/03952.jpg
jpg/03954.jpg
Publisher: ハドソン | Release: 1994