Super Famicom & Super Nintendo Entertainment System Database
Super Famicom Database
戦国伝承
Sengoku Densyo
jpg/00047.jpg
jpg/00046.jpg
jpg/00048.jpg
Publisher: データイースト | Release: 1993