Super Famicom & Super Nintendo Entertainment System Database
Super Famicom Database
本格将棋 風雲児龍王
Honkaku Shougi Fuuunji Ryuuou
jpg/02543.jpg
jpg/02542.jpg
jpg/02544.jpg
Publisher: ヴァージンゲーム | Release: 1994