Super Famicom & Super Nintendo Entertainment System Database
Super Famicom Database
高速思考 将棋皇
Kousoku Shikou Shougi Ou
jpg/02495.jpg
jpg/02494.jpg
jpg/02496.jpg
Publisher: イマジニア | Release: 1995