Super Famicom & Super Nintendo Entertainment System Database
Super Famicom Database
鬼神降臨伝ONI
Kishin Kourinden Oni
jpg/00503.jpg
jpg/00502.jpg
jpg/00504.jpg
Publisher: バンプレスト | Release: 1994