Super Famicom & Super Nintendo Entertainment System Database
Super Famicom Database
課長 島耕作
Kachou Shima Kousaku
jpg/03137.jpg
jpg/03136.jpg
jpg/03138.jpg
Publisher: ユタカ | Release: 1993