Super Famicom & Super Nintendo Entertainment System Database
Super Famicom Database
永遠のフィレーナ
Eien no Filerna
jpg/00464.jpg
jpg/00463.jpg
jpg/00465.jpg
Publisher: 徳間書店インターメディア | Release: 1995