Super Famicom & Super Nintendo Entertainment System Database
Super Famicom Database
スーパーパン
Super Pang * Super Buster Bros.
jpg/03995.jpg
jpg/03994.jpg
jpg/03996.jpg
Publisher: カプコン | Release: 1992