Super Famicom & Super Nintendo Entertainment System Database
Super Famicom Database
マザー2 ギーグの逆襲
Mother 2 Gyiyg no Gyakushuu * Earth Bound
jpg/00734.jpg
jpg/00733.jpg
jpg/00735.jpg
Publisher: 任天堂 | Release: 1994