Super Famicom & Super Nintendo Entertainment System Database
Super Famicom Database
ラプラスの魔
Laplace no Ma
jpg/00791.jpg
jpg/00790.jpg
jpg/00792.jpg
Publisher: ビック東海 | Release: 1995