Super Famicom & Super Nintendo Entertainment System Database
Super Famicom Database
エドノキバ
Edono Kiba
jpg/03773.jpg
jpg/03772.jpg
jpg/03774.jpg
Publisher: マイクロワールド | Release: 1993