Super Famicom & Super Nintendo Entertainment System Database
Super Famicom Database
スピンディジーワールド
Spindizzy Worlds
jpg/04028.jpg
jpg/04027.jpg
jpg/04029.jpg
Publisher: アスキー | Release: 1992