Super Famicom & Super Nintendo Entertainment System Database
Super Famicom Database
グランヒストリア 幻史世界記
Granhistoria Genshi Sekaiki
jpg/00506.jpg
jpg/00505.jpg
jpg/00507.jpg
Publisher: バンプレスト | Release: 1995