database
database
mascot
mascot
mascot
mascot
Taito Chase H.Q.
タイトーチェイスH.Q. * Taito Chase H.Q.
screenshot screenshot screenshot
Turbo Chip
Publisher: Taito * Release: 1992 * TGX030096 / TP02006