database
database
mascot
mascot
mascot
mascot
Shape Shifter
シェイプシフター 魔界英雄伝 * Shape Shifter Makai Eiyuuden
screenshot screenshot screenshot
TurboGrafx SUPER CD
Publisher: Turbo Technologies Inc. * Release: 1992 * TGXCD1021 / JCCD2011