database
database
mascot
mascot
mascot
mascot
武田信玄
Takeda Shingen
screenshot screenshot screenshot
Hu CARD
Publisher: エイコム (AiCOM) * Release: 1989.07/28 * AC89002