Castlevania Harmony of Dissonance
キャッスルヴァニア 白夜の協奏曲 Castlevania Byakuya no Concerto
Publisher: Konami Release: 2002