GAMEBOY DATABASE
カエルの為に鐘は鳴る
Kaeru no Tame ni Kane wa Naru
screenshot screenshot screenshot
Publisher: 任天堂 Release: 1992