Exit
Title Screen
Screenshot
Screenshot
パワーズキングダム
Powers Kingdom * Guardian War
Publisher: Micro Cabin (JPN) Panasonic (NA/EU) Release: June,11 1994 (JPN) November 1994 (NA) 1994 (EU)